Logo_kentalis

De brugklassers van de Thorbecke Scholengemeenschap locatie vmbo-pro en de Kentalis Enkschool VSO gaan het schooljaar swingend van start! Vanwege het nieuwe schooljaar én de nauwe samenwerking tussen beide scholen wordt vrijdag 30 augustus a.s. een discoavond gehouden op de locatie vmbo-pro van de Thorbecke Scholengemeenschap aan de Russenweg. Een mooie en gezellige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Als verrassing voor de leerlingen is een bekende mystery guest uitgenodigd als dj. 

Passend Onderwijs: regulier onderwijs als het kan, speciaal als het moet
Het is al even bekend: de overheid wil dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan. Dat een leerling alléén als het niet anders kan, naar het speciaal onderwijs gaat. In Zwolle is dit nu mogelijk, dankzij de samenwerking tussen Kentalis en Thorbecke Scholengemeenschap. Kentalis heeft samen met de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, waartoe de Thorbecke Scholengemeenschap behoort Passend Onderwijs op haar agenda staan: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school krijgen in de toekomst een passende plek binnen het reguliere onderwijs, zo thuisnabij mogelijk. Bovendien biedt de Thorbecke Scholengemeenschap wat Kentalis zoekt: een veilige plek voor leerlingen die wat extra zorg nodig hebben en daarnaast keuze uit diverse opleidingsrichtingen.

Een ideale mix
Een uitkomst voor de 12-jarige Nina en haar ouders. Nina heeft een taalstoornis en ging jaren naar een reguliere basisschool. Volgens haar ouders had Nina het daar wel goed naar haar zin, maar werd niet altijd begrepen. Nina’s ouders vertellen: ‘Hoe vaak we niet naar school moesten rennen om uit te leggen dat Nina niet brutaal is, maar moeite heeft met zinsvorming en daardoor kortere zinnen maakt. Die onwetendheid verdwijnt met Passend Onderwijs en dat is héél goed. Want door die onwetendheid kreeg Nina niet altijd de aandacht die ze nodig had.”

De ouders van Nina stonden vorig jaar voor een belangrijke keus. Welke middelbare school zou het best zijn voor Nina? “Toen hoorden we van samenwerking tussen Kentalis en Thorbecke Scholengemeenschap. Nina zit nu in een klas met kinderen die ook extra ondersteuning nodig hebben, maar volgt ook lessen met andere eerstejaars. Een ideale mix. De grootste openbaring voor ons is dat niet alleen de leerkracht van Kentalis, maar álle leerkrachten op school zijn geïnformeerd en weten wat kinderen met taalspraakproblemen nodig hebben. Nina’s reactie over haar nieuwe school: “Het is leuk. De klasjes zijn best klein en we doen heel leuke dingen, met techniek enzo.”

De afgelopen maanden zijn er diverse aanpassingen verricht aan het schoolgebouw van Thorbecke Scholengemeenschap locatie vmbo-pro in Zwolle. Beide scholen zijn nu helemaal klaar voor het onderwijs aan de Kentalis leerlingen!

Kentalis Enkschool VSO is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen die een ‘cluster 2- indicatie’ hebben: de leerlingen hebben ernstige spraak-/taalmoeilijkheden, soms in combinatie met een vorm van autisme. De Enkschool VSO is onderdeel van Kentalis, een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Kentalis biedt klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Zie ook www.kentalis.nl of www.enkschool.nl

Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro
De locatie vmbo-pro van de Thorbecke Scholengemeenschap, onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, is een school voor vmbo en praktijkonderwijs. Met zo’n tachtig medewerkers wordt onderwijs geboden aan ongeveer vijfhonderd leerlingen voor de volgende onderwijssoorten: Praktijkonderwijs (PrO), Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL), Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) en ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).Zie ook www.thorbecke-zwolle.nl/ 

© Nationale Onderwijsgids