onderzoek schoolgebouwen bouwend nederland

UTRECHT - Het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) heeft in opdracht van Bouwend Nederland onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het onderhoud van schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs in ons land. Die zijn voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit het onderzoek 'Bouwen voor het onderwijs'. Daarover bericht de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Gemiddeld bestaat een Nederlands schoolgebouw in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs al veertig jaar. Achtduizend van de circa tienduizend panden worden gebruikt voor het primair onderwijs.

Volgens de onderzoekers zijn basisscholen best bereid om te investeren in modernisering van schoolgebouwen, bijvoorbeeld door deze duurzamer te maken. Maar gemeenten beslissen over de huisvesting en gaan vaak niet over tot investeren.

Per 1 januari 2015 worden schoolbesturen in het primair onderwijs zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de gebouwen. Instellingen voor voortgezet onderwijs hebben nu al meer regie over hun vastgoed.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres