onderzoek scholen onderwijsinspectie

DEN HAAG - Hoe ervaren schoolbesturen het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs? Een tevredenheidsonderzoek van de onderwijsinspectie moet dat duidelijk krijgen. Daarover bericht de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Alle besturen en schoolleiders in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, van expertisecentra en in het beroepsonderwijs/volwasseneneducatie die een bezoek hebben gehad van de onderwijsinspectie, zullen worden gevraagd naar hun ervaringen met de inspectie.

In het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/volwasseneneducatie is vrijwel altijd meer dan negentig procent van de scholen (zeer) tevreden.

Punten waarover scholen minder tevreden zijn, zijn de wijze waarop de inspectie haar oordeel over de leerresultaten bepaalt, de verschillen tussen oordelen van inspecteurs en (voor sommige sectoren) het beeld dat het rapport geeft van de school.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres