Normal_montris6-1200x660

De basisbehoeften van de mens zoals warmte, onderdak, voedsel… Om hierin te voorzien zijn we zo afhankelijk geworden van anderen en van technologieën. Maar ergens weet je vast wel dat de natuur zelf alles te bieden heeft wat je echt nodig hebt.

 

Leren onze kinderen nog iets van de life skills, zoals vuur maken, water filteren, kennis over eetbare planten, waar je altijd op terug kunt vallen? Het geeft ontzettend veel zelfvertrouwen en empowerment om hier vaardiger in te zijn, zowel voor ouder als kind . En hoe meer positieve natuurervaringen een kind opdoet in zijn jeugd, hoe mentaal gezondere, veerkrachtigere en milieubewuste volwassene het later wordt! Dit blijkt keer op keer weer uit onderzoeken.

Bij Montris erkennen wij het belang van de band tussen mens en natuur. We geloven bijvoorbeeld dat je ‘natuur knap’ kan zijn. We zien dat elk kind op zijn eigen unieke manier ‘knap’ is. Het gaat hier dus niet alleen om cognitief intelligent, je kan ook intelligent zijn op andere gebieden zoals op het gebied van bewegen, beeld of natuur. Elke kind heeft zijn eigen mix van talenten. Deze visie is gebaseerd op de theorie van Howard Gardner over meervoudige intelligentie. In deze theorie worden acht intelligentiegebieden onderscheiden. Wij korten deze gebieden af als de acht MI’s (acht meervoudige intelligenties).

Op onze locaties creëren we een omgeving waarin we zo veel mogelijk MI’s ruimte geven. Ook ons activiteitenaanbod is opgebouwd rondom de acht MI’s. Er zijn een aantal pedagogisch medewerkers binnen Montris die hun eigen talenten benutten om elke keer weer een mooi activiteitenprogramma rondom een aansprekend thema in elkaar zetten. Zij nemen hierin ook de ideeën van de (BSO-) kinderen en collega’s mee.

“Hoe meer positieve natuurervaringen een kind opdoet in zijn jeugd, hoe mentaal gezondere, veerkrachtigere en milieubewuste volwassene het later wordt!”

Deze keer neem ik je mee in de MI Natuur.

Kinderen met een talent op het gebied van natuur, zijn kinderen die graag omgaan met dieren en interesse hebben in de natuur. In hun spel en in hun ontwikkeling leggen ze het liefst een relatie tussen wat ze leren en de natuurlijke omgeving. Deze kinderen doe je een plezier door ze in een natuurlijke omgeving en met natuurlijke materialen activiteiten te laten ondernemen zoals waarnemen, verzamelen, ordenen en verzorgen.

De positieve effecten van de natuur op onze toekomstmakers

De natuur heeft niet alleen een positieve invloed op kinderen met een talent voor natuur maar op ieder kind! Buiten zijn in de natuur, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken geeft kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Het vergroot hun horizon en laat ze groeien in hun ontwikkeling. Denk hierbij aan de motorische ontwikkeling (balanceren op een grote tak, klimmen op de heuvel of in een boom), de creatieve ontwikkeling (rollenspel, van natuurlijke voorwerpen mooie kunstwerken maken), zintuigelijke ontwikkeling (er is zoveel te voelen, ruiken, horen, zien en proeven in de natuur, denk alleen al aan het voelen van de zon op je huid) en de sociale ontwikkeling. In de natuur ervaren kinderen ontzettend veel. En juist het ervaren in de natuur zorg ervoor dat kinderen taal leren, doordat woorden direct aan de ervaring gekoppeld zijn. Een taalachterstand is vaak een ervaringsachterstand. Buitenruimte = leerruimte!

Bijkomend effect van de natuur is dat het zijn in de natuur een stress verlagend effect heeft en je humeur positief beïnvloedt. Ook heeft het positieve effecten op kinderen met ADHD. Dus zit je thuis met een overprikkeld of humeurig kind (of heb je hier zelf last van…), dan weet je wat je kan doen!

Natuurbeschermers: Door kinderen van jongs af aan in contact te brengen met de natuur krijgen ze de kans hier een connectie mee op te bouwen. We planten zo een zaadje van liefde en zorg voor de natuur bij onze kinderen, de toekomstmakers, bewaarders van de aarde.

Op avontuur in de natuur met ons pedagogisch kompas

Het spelen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving en/of met natuurlijke materialen ondersteunt onze drie opvoeddoelen. Het zijn de doelen die wij bij Montris voor ogen hebben voor de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Deze drie doelen zijn de basis van onze pedagogische visie die vormgegeven is in het pedagogisch kompas. Het zijn: Zelfvertrouwen, Oog voor omgeving en Toekomst ontdekken.

Kinderen krijgen in de natuur kansen om hun zelfvertrouwen te vergroten (ik kan in die boom klimmen, nieuwe dingen proberen, probleem oplossen in kleine stapjes), oog voor hun omgeving te hebben (ik zorg voor de dieren en planten, ik verwonder mij) en de toekomst te ontdekken (ik geniet in het moment, ik verleg grenzen)!

Nature play

Er zijn genoeg leuke activiteiten voor kinderen (en hun ouders) te bedenken binnen de MI natuur die ook nog eens de drie opvoeddoelen van Montris ondersteunen!

Zelfvertrouwen: Zoek een brede tak of omgevallen boomstam en oefen je evenwicht! Lukt het je (na een paar keer oefenen) om zonder eraf te vallen de stam helemaal af te lopen? Ook het oefenen zelf, het om hulp durven vragen (handje vasthouden) en volhouden kan zelfvertrouwen geven. De weg ergens naartoe is vaak waardevoller dan de eindbestemming.

Oog voor omgeving: Plant in een bakje in de vensterbank waterkers (of bieslook of ander eetbaar plantje). Ondersteun het groeiproces van het plantje. Wat heeft het nodig? Zonlicht, water…

Toekomst ontdekken: Ga samen op het gras liggen en bekijk de wolken die voorbij drijven. Ruik, hoor, zie, verwonder. Welke creaties ontdekken jullie in de wolken? Staat de vorm van de wolk vast? of is er altijd wel beweging en daardoor verandering?

Of (en dit kan ook met de wat jongere kinderen), baken met takken een stukje van de bosgrond af (ca 1 à 2 vierkante meter). Bekijk samen aandachtig wat er op dit stukje bosgrond te ontdekken is. Welke diertjes leven er? Wat groeit er? Hoe voelen de droge bladeren, welk geluid maken ze? En de natte bladeren die meer onderop liggen?