NOG Werken in het wetenschappelijk onderwijs

In Nederland werken verschillende professionals in het wetenschappelijk onderwijs. De overheid heeft geen bevoegdheidseisen voor het wetenschappelijk onderwijs opgesteld. Dit houdt in dat de eisen waaraan personen moeten voldoen voordat ze leraar kunnen worden per onderwijsinstelling verschillen. In de meeste gevallen is een diploma nodig van een hbo-opleiding of een wetenschappelijke opleiding. De hogeschool of universiteit van uw keuze geeft informatie over de voorwaarden die zij stellen.

 

Voor een actueel overzicht van vacatures in het hoger onderwijs in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Onderwijsgids. Bij sector kiest u dan voor WO.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst Nederlandse Universiteiten

 

Voor mensen die werken in het wetenschappelijk onderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO-NU 2016-2017 loopt van 2 juli 2016 tot 30 juni 2017. De looptijd van de cao is verlengd tot 30 juni 2018.

 

Wat verdient een medewerker in het wetenschappelijk onderwijs?

 

In de CAO-NU 2016-2017 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een universitair docent en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 75 tot en met 78 van de cao. 

 

© Nationale Onderwijsgids