Normal_11554

UTRECHT (Novum) - Studenten lopen honderden euro's per jaar mis omdat ze geen zorgtoeslag aanvragen of aangifte doen bij de Belastingdienst.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder drieduizend studenten. Een vijfde van de hbo'ers en wo'ers, in totaal bijna 120 duizend studenten, zegt de zorgtoeslag niet te kennen of te ontvangen. Twaalf procent van de studenten doet geen belastingaangifte.

Het Nibud betreurt het dat studenten zo veel geld laten liggen, omdat veel van hen aangeven te moeten lenen om rond te komen. Een derde van alle hbo- en wo-studenten leent bij DUO.

Zij lenen maandelijks gemiddeld 365 euro. Na vier jaar studeren levert dat gemiddeld een schuld op van minimaal 17.500 euro, exclusief rente.

Hoewel veel studenten kiezen voor een lening, blijken ze weinig te weten over de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Zo weet de helft van de studenten niet dat vanaf de eerste maand rente betaald moet worden over het geleende bedrag.

Nu de overheid een groter deel van de studiekosten voor rekening van de studenten wil laten komen, ontkomen studenten volgens het Nibud bijna niet meer aan lenen.

Het instituut wijst nadrukkelijk op het belang van verantwoord lenen, zodat studenten weten wat voor lening ze aangaan en het geleende geld voor hun studie gebruiken. Nu zegt 22 procent van de studenten geld bij te lenen om 'leuk en relaxed' te kunnen leven.