Normal_8874

ROTTERDAM - Het aantal promoties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is voor het vierde achtereenvolgende jaar gestegen. Voor het eerst werd meer dan 300 keer de graad van doctor toegekend. Het totaal aantal promoties aan de EUR kwam in 2011 uit op 312, een stijging van bijna 5 procent ten opzichte van 2010.

In 2010 bedroeg het aantal promoties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam nog 298. In vijf jaar tijd is het aantal afgeleverde promovendi met bijna een kwart gestegen, van 253 in 2006 tot 312 in 2011.

De groei is onder meer toe te schrijven aan de extra aandacht die sinds circa vijf jaar wordt besteed aan de ‘tweede geldstroom'. Het gaat daarbij om geld voor onderzoek dat afkomstig is van zelfstandige publieke organisaties, als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast zijn er vanuit het buitenland meer PhD-kandidaten naar Rotterdam gekomen.

Faculteiten
Erasmus MC was net als in 2010 verantwoordelijk voor de meeste promoties. Deze faculteit leverde 205 van de 312 promovendi. In 2010 waren dat er nog 194 (van de 298). Op campus Woudestein waren de meeste nieuwe doctoren afkomstig van Erasmus School of Economics (ESE, 31), gevolgd door Erasmus School of Law (ESL, 26) en Rotterdam School of Management (RSM, 19).

© Nationale Onderwijsgids