Normal_8872

ROTTERDAM - Erasmus Smart Port Rotterdam, het havengerelateerde bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam breiden de samenwerking uit. Dertien grote ondernemingen en organisaties nemen plaats in de nieuwe Raad van Advies van SmartPort, het haven en maritieme kenniscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Erasmus SmartPort Rotterdam, het Rotterdamse havencluster en de gemeente Rotterdam willen nog nauwer gaan samenwerken. Door plaats te nemen in nieuwe Raad van Advies spreken bedrijven en organisaties hun steun uit voor het maritieme topinstituut van de EUR.

"Ik ben verheugd dat alle relevante partijen zich achter het SmartPort-initiatief scharen", zegt Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de EUR, die de Raad van Advies installeerde. Ben Vree, voorzitter van de Raad van de Adviesraad voegt daaraan toe: "Wij mogen nu echt spreken van een gedragen initiatief dat uniek is en dat ons veel gaat brengen".

Mogelijkheden
Voor studenten betekent de samenwerking extra mogelijkheden voor stageplaatsen en scriptiemogelijkheden bij de aangesloten bedrijven in de regio Rotterdam. SmartPort gaat zich verder nog meer richten op complexe vraagstukken die gerelateerd zijn aan het verbeteren van de effectiviteit de haven en de netwerken daar. Ook denkt het instituut mee over het creëren van een ‘groene' haven en governance vraagstukken.

Programma's en opleidingen voor (toekomstige) executives en verspreiding van de opgebouwde kennis staan ook hoog op de agenda. De internationaal zeer gewaardeerde master-opleiding Maritime Economic Logistics (MEL) is een belangrijk onderdeel van de leergangen binnen SmartPort. Toegepast onderzoek en projecten op het gebied van haven en vervoer zijn ook onderdeel van Smart Port, aldus prof.dr. Bert de Groot, algemeen directeur van SmartPort.

Samenwerking met Rotterdam
Erasmus SmartPort Rotterdam maakt deel uit van de nauwere samenwerking van de EUR met de gemeente Rotterdam en de havenbedrijven, waarover in december 2010 afspraken zijn gemaakt. Uit incidentele vragen van bedrijfsleven en overheid aan de EUR was de behoefte gegroeid tot een meer diepgaande en structurele samenwerking op het gebied van het havencomplex. Het afgelopen jaar is er veel meer specifieke kennis beschikbaar gekomen voor het bedrijfsleven. Dat is een belangrijke impuls voor het vestigingsklimaat voor havengerelateerde bedrijven en vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden op thema's als duurzaamheid en efficiency.

In SmartPort werken vijf faculteiten en instituten van de EUR samen: Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus School of Economics (ESE), Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), het Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law (Erasmus School of Law, ESL) en Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC).

© Nationale Onderwijsgids