Normal_8785

GRONINGEN - Theaters en concertzalen houden in onvoldoende mate rekening met de wensen van het publiek. Met name de wat hoogdrempelige voorstellingen en concerten zouden op een hoger bezoekersaantal kunnen rekenen wanneer meer aandacht zou worden besteed aan 'kunstmarketing'.

Onderzoekster Kim Joostens, die op 12 januari haar bevindingen zal gaan verdedigen aan de Rijksuniversiteit in Groningen, wijt dit onder andere aan het ontbreken van samenhang tussen programmering en marketing.

Joostens is van mening dat podia vaker stil zouden moeten staan bij de presentatie van een voorstelling door meer achtzaam te zijn op de manier waarop het publiek het ervaart. Wanneer het publiek beter tegemoet wordt gekomen, bestaat de kans dat een podium een vast publiek aan zich weet te binden.

© Nationale Onderwijsgids