Normal_8784

AMSTERDAM - Op vrijdag 6 januari viert de Universiteit van Amsterdam (UvA) haar 380ste Dies Natalis (geboortedag).

Rector magnificus prof. dr. Dymph van den Boom spreekt in de openingstoespraak over de profilering van de Nederlandse universiteiten, over de rol van de overheid daarbij en over het profiel van de UvA. Vervolgens houdt filosoof Daniel Dennett de Diesrede getiteld ‘Curiosity'. Na een muzikaal intermezzo ontvangen technologisch innovator Martin van den Brink, macro-econoom Willem Buiter, filosoof Dennett en theoretisch fysicus Peter Zoller het eredoctoraat van de UvA. De middag eindigt met de uitreiking van de prijs ‘UvA-docent van het jaar 2011'.

Diesrede
Onder de titel 'Curiosity' (nieuwsgierigheid) houdt prof. Daniel Dennett de Diesrede ter gelegenheid van de 380ste Dies Natalis van de UvA. Onze huidige kennis is gestoeld op de onuitputtelijke nieuwsgierigheid die onze voorouders aan de dag legden. Dennett verkent het schemergebied tussen nieuwsgierigheid en exploratie. Mensen zijn nieuwsgierig. Evolutie is een exploratief proces, maar de term exploratie heeft ook een sterk mentalistische connotatie. Alhoewel de menselijke soort kampioen is als het om nieuwsgierigheid gaat, wijst Dennett ook op de oude stelregel ‘Curiosity killed ..... the cat'.

Eredoctoraten
De UvA verleent eredoctoraten aan ir. Martin van den Brink, prof. dr. Willem Buiter, prof. dr. Daniel Dennett en prof. dr. Peter Zoller. Van den Brink krijgt het eredoctoraat omdat hij van grote betekenis is geweest voor het enorme succes van de halfgeleiderindustrie. Buiter ontvangt het eredoctoraat vanwege belangrijk onderzoek op macro-economisch terrein en zijn bijdrage aan het macro-economische beleid. Dennett wordt geëerd voor de verstrekkende verschuivingen die hij teweegbracht in de manier waarop filosofen naar de hersenen kijken. Zoller, tot slot, wordt onderscheiden voor zijn grensverleggende werk op het gebied van laserlicht en atomen.

UvA-docent van het jaar
De Dies Natalis wordt afgesloten met de uitreiking van de prijs voor de beste UvA-docent van 2011. De genomineerden zijn: David Rijser (Latijn), Dorothee te Riele (Spaans), Gabor Linthorst (Geneeskunde), Jook Walraven (Natuurkunde en Sterrenkunde) en Gerben Moerman (Sociologie). Na het voorlezen van het juryrapport reikt juryvoorzitter Tessa van Ligten (CSR) samen met de rector magnificus de prijzen uit: de prijs voor de docent van het jaar en vier speciale prijzen voor de andere genomineerden.

© Nationale Onderwijsgids