Normal_8763

AMSTERDAM - Met het oog op extra bezuinigingen staat de basisbeurs voor studenten op de tocht. Een maatregel van het kabinet-Rutte die volgens Nikie van Thiel, landelijk voorzitter van de Jonge Democraten (JD), met de nodige kanttekeningen besproken dient te worden. Dat schrijft zij op de opiniepagina van de Volkskrant.

Weer hanteert het kabinet-Rutte het botte mes. Na kortingen op het persoonsgebonden budget (pgb), op kinderopvang en op ontwikkelingshulp is nu de student aan de beurt. En studenten zijn geen melkkoeien, schrijft van Thiel.

Studenten worden met de langstudeerboete en het verhogen van instellingsgeld al hard getroffen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat, aldus van Thiel. Structurele hervormingen zoals de hypotheekrenteaftrek worden amper openlijk besproken om de rust in het gedoogkabinet te bewaren.

Van Thiel schrijft verder dat er "iets" moet gebeuren. Op dit moment subsidieert iemand die al aan het werk is vanaf zijn zestiende de student, terwijl deze het geld lang niet altijd nodig heeft. Volgens van Thiel zien studenten studeren niet als een investering.

Nadeel van de huidige situatie is dat studenten geen bewuste keuze maken met als gevolg: voortijdige uitval. Dat kost de samenleving veel geld.

Natuurlijk zijn er studenten die een bewuste keuze maken, hard studeren en de studie niet of nauwelijks kunnen betalen. Door de maatregel van dit kabinet dwing je hen meer te gaan werken of een grotere studielening aan te gaan. Het kan ook anders, volgens van Thiel.

In een ideaal leenstelsel gaan studenten na het afstuderen afbetalen naar vermogen. Heb je een hoog inkomen dan betaal je sneller en meer af. Heb je een laag inkomen dan betaal je minder en mag je er langer over doen. Een deel kan zelfs worden kwijtgescholden in het laatste geval, schrijft van Thiel.

De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de toegankelijkheid. Die is in het geding aldus van Thiel. Volgens Rutte is stilstand geen achteruitgang, maar stilstand in onderwijs is wel degelijk achteruitgang. Landen om ons heen investeren in onderwijs. Om een kenniseconomie te blijven moeten wij dat ook doen, schrijft van de voorzitter van de JD.

Volgens van Thiel is de maatregel dus een goed idee, mits de overheid investeert in de kwaliteit van het onderwijs, een sociaal leenstelsel hanteert en de student inziet dat studeren een investering in zichzelf is waar ook hij zelf verantwoordelijk voor is en niet alleen de overheid.

© Nationale Onderwijsgids