Normal_8759

GRONINGEN - Kindercardiologisch onderzoeker Michael Dickinson van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek doen naar de oorzaak van verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hij heeft hiervoor een beurs van €150.000 ontvangen van de Nederlandse Hartstichting. Met deze beurs wil de Nederlandse Hartstichting talentvolle cardiovasculaire onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten bij kinderen ondersteunen.

Verhoogde bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) is een dodelijke aandoening die veel voorkomt bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. Het dichtgroeien van de longbloedvaten vormt de basis van de ziekte. Hierdoor raakt het hart overbelast en komt de patiënt uiteindelijk te overlijden. Hoewel bekend is dat het dichtgroeien van de longbloedvaten aangezet kan worden door bloedstroomverhoging in de longen als gevolg van een aangeboren hartafwijking, is niet bekend hoe dit precies ontstaat.

Het UMCG heeft een centrum voor aangeboren hartafwijkingen dat patiënten van jong tot oud alle vormen van hartzorg kan bieden. Het centrum beschikt over specifieke expertise voor het uitvoeren van bijzondere interventies bij aangeboren hartafwijkingen, zoals katheterinterventies, (open) hartchirurgie, harttransplantaties, longtransplantaties en gecombineerde hartlongtransplantaties. Daarnaast is het UMCG het landelijk expertisecentrum voor verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen.

© Nationale Onderwijsgids