Normal_8744

DELFT - Op 1 januari 2012 is het nieuwe TU Delft Process Technology Institute van start gegaan. In het instituut wordt al het onderzoek op het gebied van procestechnologie aan de TU Delft gebundeld.

Alles in huis
"Het bijzondere is dat we op het gebied van procestechnologie aan de TU Delft kennis in huis hebben op elke denkbare schaal. Van nanotechnologie tot grootschalige industriële processen", zegt prof. Andrzej Stankiewicz, aanstaand directeur van het nieuwe TU Delft Process Technology Institute. "Procestechnologie is een van de vakgebieden waarmee we als TU tot de wereldtop kunnen gaan behoren, zeg maar tot de top tien."

China en India
"Aan de andere kant moeten we tegenwoordig rekening houden met enorme concurrentie van landen als China en India, waar veel geïnvesteerd wordt in de industriële sector en in onderwijs en onderzoek. In Nederland is er juist sprake van sterk afnemende investeringen in de industrie. Ook loopt de belangstelling van studenten voor het vakgebied terug."

Het tij moet dus gekeerd en het nieuwe instituut kan daar een rol in spelen. "Intensievere samenwerking moet zorgen dat de Delftse procestechnologie internationaal beter op de kaart komt te staan. Momenteel zijn er verspreid over de universiteit veertien leerstoelen op twee faculteiten en vijf afdelingen mee bezig. Niet verwonderlijk voor zo'n breed vakgebied, maar wel verwarrend voor de buitenwereld."

Duidelijke profilering
Het TU Delft Process Technology Institute gaat daar verandering in brengen met een duidelijke profilering. Over de invulling daarvan hebben niet alleen de deelnemende leerstoelen met elkaar gesproken, er is ook uitgebreid overleg geweest met de belangrijkste industriële partners. Het instituut wil intensief samen gaan werken met andere universiteiten en onderzoeksorganisaties in Nederland en in het buitenland.

"Laten we ons extra toeleggen op onderwerpen waar we al sterk in zijn, was het uitgangspunt", vertelt Stankiewicz. "Tegelijkertijd moet het ook relevant zijn voor de industrie."

Drie richtingen
De TU Delft heeft gekozen voor een indeling in drie toepassingsgebieden: procesintensificatie, biochemische procestechnologie en procestechnologie voor geavanceerde materialen. Bij procesintensificatie draait het om de efficiëntie van productieprocessen: hoe kunnen we produceren met minder grondstoffen, een lager energieverbruik en minder afval?

Biochemische procestechnologie richt zich op de productie uit biologische grondstoffen en dan het liefst uit bioafval dat overblijft na voedselproductie. Procestechnologie voor geavanceerde materialen houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe materialen en de processen om die te kunnen produceren en verwerken.

Maatschappelijk relevant onderzoek
Het onderzoek binnen deze gebieden heeft vaak een duurzame kant: het gaat om energiezuinige productieprocessen, afvalverwerking, waterzuivering, alternatieven voor schaarse grondstoffen, enzovoort. Niet alleen belangrijk dus voor de industrie, maar voor de hele samenleving. Aansprekend voorbeeld is de ontwikkeling van een heel nieuw toilet gebaseerd op plasmatechnologie, waarvoor de TU Delft in juli 2011 een subsidie kreeg van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Macrolab
Het is de bedoeling dat de verschillende afdelingen straks dichter bij elkaar gaan zitten. Ook gaan ze gebruik maken van gedeelde onderzoeksfaciliteiten. Er komt in ieder geval een gemeenschappelijk macrolab, waar grote proefopstellingen gebouwd kunnen worden. "Dat is belangrijk, want met de stap van onderzoek op labschaal naar pilot-schaal kan de haalbaarheid van industriële toepassingen getest worden."

© Nationale Onderwijsgids