Normal_7183

WAGENINGEN - De burgemeester van Beijing, de heer Guo Jinlong, begon zijn bezoek aan Nederland gister bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, zo meldt de Universiteit Wageningen vandaag.

De burgemeester van Beijing is verantwoordelijk voor de voedselvoorziening van zijn 20 miljoen inwoners. Hij wil meer productie van voedsel dichtbij of zelfs in de stad hebben. Ook wil hij een efficiëntere voedselvoorziening die bovendien veilig is. Expertise die bij uitstek in Nederland te vinden is.

De bezoekers werd rondgeleid door Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, Loek Hermans, voorzitter van Greenport Holland en Ernst van den Ende, directeur van de Plant Sciences Group van Wageningen UR.

Tijdens het bezoek gaf Aalt Dijkhuizen een uiteenzetting over de plaats van onderzoek en onderwijs in de innovaties in de agrarische sector in Nederland. Het succes van de Wageningse aanpak is gestoeld op de gouden driehoek: samenwerking van onderzoekers, ondernemers en overheid. Loek Hermans gaf toelichting op de rol die Nederland en Nederlandse ondernemers kunnen spelen op het gebied van voedselveiligheid.

Tevens werden een aantal proeven in de Bleiswijkse kassen bekeken, waaronder biologische bestrijding in aubergine, diffuus glas en led-verlichting bij tomaat.

De delegatie zal ook nog spreken met de derde poot van de gouden driehoek: minister Verhagen.

© Nationale Onderwijsgids