Normal_7240

WAGENINGEN - Mohamed Hussein Mpina uit Tanzania is de 200ste student die voor zijn master studie in Wageningen een beurs krijgt van het Anne van den Ban Fonds. Het fonds onthaalt Hussein Mpina donderdag op feestelijke wijze tijdens een ceremonie, zo meldt de Universiteit Wageningen.

Het Anne van den Ban fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat in Wageningen een master of science (MSc) opleiding te volgen. Hiermee wil het fonds een bijdrage leveren aan de opleiding van bekwame en gemotiveerde lokale deskundigen, die een leidende rol kunnen spelen in de duurzame ontwikkeling van hun land.

Het Anne van den Ban Fonds is vernoemd naar Dr. ir. Anne van den Ban, voormalig hoogleraar Voorlichtingskunde aan Wageningen University. Het fonds is in 1992 opgericht door onder meer Van den Ban.

Vanaf 2005 werkt het fonds nauw samen met het Wageningen Universiteits Fonds en is het aantal donateurs sterk toegenomen. Het aantal studenten dat een beurs ontvangt van het fonds is gegroeid van twee tot ongeveer 45 per jaar.

Hussein Mpina
Mohamed Hussein Mpina uit Tanzania is de 200ste student die een beurs ontvangt van het fonds. Hij volgt aan Wageningen University een studie plantenwetenschappen. In Tanzania was hij werkzaam als Assistant Research Scientist in Plant Pathology and Microbiology bij het Tropical Pesticides Research Institute (TPRI )in Arusha.

De kennis die hij opdoet in Wageningen wil hij inzetten om kleine boeren te helpen ziekte en plagen in hun gewassen te voorkomen en te bestrijden zodat ze meer van hun oogst overhouden. Dat geeft henzelf meer voedselzekerheid en de mogelijkheid om overschotten te verkopen. Daarmee levert hij een bijdrage aan armoedebestrijding.

Na zijn afstuderen kan hij terugkeren bij zijn oude werkgever.

© Nationale Onderwijsgids