Normal_6691

Tijdens de jaarlijkse EurOMA-conferentie van 2011, de belangrijkste Europese conferentie op het gebied van Operations Management, zijn twee promovendi van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderscheiden.

Beide RUG-promovendi maken deel uit van het onderzoeksprogramma OPERA (Operations Management and Operations Research).

Drupsteen
Justin Drupsteen ontving de Harry Boer Best Student Paper Award voor zijn paper Integrative practices in hospitals and their impact on patient flow. De prijs wordt toegekend aan de beste door een promovendus geschreven paper die wordt gepresenteerd tijdens de EurOMA-conferentie. Volledige papers worden beoordeeld op hun bijdrage aan de bevordering van de theorie en de praktijk van Operations Management.

In de paper van Drupsteen wordt een onderzoek beschreven naar integratie op het gebied van planning en beheersing in drie ziekenhuizen. In dit onderzoek worden de gevolgen van integratie op de totale doorlooptijd van de patiënt onderzocht. Dit in tegenstelling tot de meeste onderzoeken, waar de focus ligt op één stap in het zorgproces.

Uit de studie blijkt dat de doorstroming van patiënten positief wordt beïnvloed door het delen van informatie, het toewijzen van capaciteit en door een geïntegreerde planning.

Harry Boer Highly Commended Student Paper Award
Winnaar van de tweede prijs Boyana Petkova ontving de Harry Boer Highly Commended Student Paper Award voor haar paper Supply chain integration under resource dependence; How powerful buyers and suppliers shape integration as the value of the relationship rises.

Zij laat zien dat machtige kopers en leveranciers hun onderlinge samenwerking op toenemend verschillende manieren vormgeven naarmate de waarde van de relatie toeneemt. Kopers trekken cruciale middelen naar beneden in de keten, terwijl leveranciers hun concurrentievoorsprong proberen te beschermen door vast te houden aan een vrije benadering van een dergelijke samenwerking.

Boyana gebruikt een combinatie van onderzoek en casestudy om inzicht te krijgen in het samenwerkingsgedrag van bedrijven in de (hightech) verwerkende industrie in Nederland.