Normal_6468

DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer debatteert vandaag over de wetsvoorstellen voor het hoger onderwijs van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs). Tijdens het debat zal hij onder meer zijn plannen verdedigen om langstudeerders te beboeten.

Met het wetsvoorstel moeten studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen tijdens hun bachelor- of masteropleiding extra collegegeld betalen. Oorspronkelijk zou de maatregel per 1 september van komend studiejaar ingaan, maar dit werd op aandringen van de Tweede Kamer een jaar uitgesteld. Het voorstel is nu om de langstudeerders wel per 1 september aan te merken, maar de boete van 3000 euro pas vanaf volgend studiejaar te innen.

De Senaat debatteert dinsdag ook over het verhogen van het collegegeld en het selecteren van studenten. Daarnaast is het aanscherpen van de toelatingseisen voor masteropleidingen op de universiteit een discussiepunt.