Normal_6373

Met de ontwikkeling van het Living Lab The Hague investeren de Universiteit Leiden /Faculteit Campus Den Haag en de gemeente in verdere versterking van de academische kennisinfrastructuur in Den Haag. De Europese Unie stelt een subsidie van 5,7 miljoen euro beschikbaar.

In het Living Lab The Hague werken studenten en onderzoekers van de Universiteit Leiden samen met collega's en vertegenwoordigers van internationale organisaties, bedrijven en andere Haagse kennisinstellingen en internationale partneruniversiteiten. De samenwerking richt zich op vraagstukken op het gebied van vrede en recht.

Met behulp van moderne IT-middelen wordt in de ‘gouden driehoek' van onderwijs- onderzoek en kennisbenutting op thematische wijze gewerkt aan studieprojecten en wordt de ontwikkeling van clusternetwerken in de Haagse regio gestimuleerd. Jong talent krijgt begeleiding bij de start van eigen bedrijfjes in de Haagse dienstensector.

Aan status verplicht
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): "De internationale stad Den Haag versterkt zich opnieuw op academisch niveau. We zijn het aan onze status verplicht te werken aan de ontwikkeling van kennis over vrede en recht. We doen dat uit volle overtuiging en samen met onze partner, de Leidse Universiteit."

Huisvesting
Het Living Lab krijgt in de loop van 2012 zijn thuisbasis in het academiegebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag op de hoek Casuariestraat-Schouwburgstraat. De gemeente heeft al enkele jaren geleden ruim 3 miljoen euro in de realisatie van met name het nieuwe gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag geïnvesteerd.

De investering van Universiteit Leiden in het project bedraagt ruim 6 miljoen euro. De overige kosten (5,7 miljoen) worden betaald met de Europese subsidie.