Normal_6306

De Universiteit Maastricht (UM) start in september 2011 met een nieuw innovatief science programma. Het betreft een variant van de bestaande bacheloropleiding ‘Liberal Arts and Sciences'. Binnen deze opleiding biedt de UM sinds 2002 het programma aan van het University College Maastricht.

Het nieuwe programma, dat verder alleen bestaat aan de McMaster University in Canada, is uniek vanwege de thematiek en de probleemgestuurde onderwijsmethode. Studenten maken deel uit van een international community, die hen voorbereidt op de internationale arbeidsmarkt.

Het ministerie van OC&W heeft toestemming voor het nieuwe programma verleend op basis van het advies van een speciaal hiervoor ingestelde NVAO-commissie. De commissie stelt daarin dat zij vertrouwen heeft in de kwaliteit van het huidige en het verder te ontwikkelen aanbod, zeker gezien het voornemen om ook kennisinstellingen zoals Universiteit Hasselt en RWTH Aachen bij de opleiding te betrekken.

De nieuwe bachelorvariant maakt deel uit van de plannen van de UM om meer activiteiten te ontplooien op het terrein van de natuurwetenschappen. Dit sluit nauw aan bij de activiteiten op de Maastricht Health Campus en de Chemelot Campus, waar ook een aanzienlijk deel van het research-based onderwijs gaat plaatsvinden. Daarmee leidt de UM academici op die deze campusinitiatieven verder kunnen versterken.

Oriënterende bètastudenten
De werving van studenten en de ontwikkeling van het volledig Engelstalige onderwijsprogramma zijn inmiddels in volle gang. Voor de circa zestig studenten die zich reeds hebben aangemeld is de selectieprocedure opgestart.

De opleiding is vooral aantrekkelijk voor ondernemende en zich nog nader oriënterende bètastudenten, die grote vrijheid krijgen om zelf invulling te geven aan hun studie.

Een van de belangrijkste kenmerken in dit verband is de keuzevrijheid om een eigen onderwijsprogramma samen te stellen uit de volle breedte van de sciences. Na het doorlopen van het programma krijgen de studenten een Bachelor of Science (BSc) diploma.