Normal_6299

Studenten van de Open Universiteit (OU) zijn de meest tevreden studenten van Nederland. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2011, die vorige week zijn gepubliceerd.

De algemene tevredenheidscore bedraagt 4.4 op een schaal van 5 . De afstand tot de nummer twee, Wageningen University die een score van 4.2 heeft, is groter dan vorig jaar. Toen stond de Open Universiteit ook op de eerste plaats.

Maximale tevredenheidscore

Studentenoordelen tonen aan dat de Open Universiteit (OU) weer de beste van de Nederlandse universiteiten is. Maar liefst 52% van de studenten is zo tevreden over de OU dat ze voor algemene tevredenheid de hoogst mogelijke score geven: een 5.

Collegevoorzitter van de Open Universiteit, Theo Bovens, hierover: In deze tijd, waarin de overheid de kwaliteit van het onderwijs in Nederland verbeterd wil zien, is deze waardering weer een bevestiging van het constante topniveau van ons onderwijs. Het verheugt ons zeer dat zoveel studenten maximaal tevreden zijn over hun studie bij de OU. Zeker omdat we weten dat onze studenten heel kritisch zijn. Sinds haar eerste deelname aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) in 2005, staat de Open Universiteit altijd in de top drie.

Beste scores

Op onder meer de aspecten inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, informatievoorziening, studiefaciliteiten, informatiepunt, toetsing en beoordeling, betrokkenheid en studielast scoort de OU vaak met afstand het hoogst.

Op inhoud bijvoorbeeld, is het cijfer 4.3, terwijl het gemiddelde voor alle universiteiten op 3.7 ligt. Onder inhoud vallen een aantal deelaspecten die betrekking hebben op kwaliteit van het onderwijs, zoals het niveau van de opleiding, de aansluiting bij vooropleiding en actuele ontwikkelingen, de mate waarin de opleiding stimulerend is, de samenhang tussen de verschillende onderdelen, de gehanteerde werkvormen, de mogelijkheid om zelf de inhoud te bepalen en de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal.

Onafhankelijk onderzoek
Het onafhankelijke onderzoeksinstituut ResearchNed heeft, voor de NSE 2011, bijna 600.000 studenten uit het hoger onderwijs benaderd. Het betreft een landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit.

Door deel te nemen helpen studenten de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland transparant te maken en te verbeteren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123.

Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2011 staan op www.studiekeuzeinformatie.nl .