Normal_6288

Prof. dr. Henk Procee heeft tijdens zijn academisch afscheid de erepenning van de Universiteit Twente (UT) ontvangen. Rector magnificus Ed Brinksma reikte hem de onderscheiding uit vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Universiteit Twente.

Henk Procee (1946) nam op dinsdag 7 juni 2011, na 18 jaar, afscheid van de Universiteit Twente. Hij ontving tijdens het afscheidssymposium dat voor hem werd georganiseerd de erepenning van de Universiteit Twente.

Ed Brinksma reikte hem die uit als blijk van waardering en erkenning voor de manier waarop hij de academische vorming aan de UT gezicht en inhoud heeft gegeven, voor zijn diverse onderwijsvernieuwingen, zoals wijsgerige denkmethoden en systematisch reflecteren, en zijn bijdrage aan de totstandkoming van het honoursprogramma.

Procee is sinds 1983 directeur van het Studium Generale en sinds 2000 bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot Academische Vorming geweest. Hij prubliceerde diverse artikelen over het (hoger) onderwijs. Daarnaast schreef hij boeken over academische vorming, professioneel handelen van ingenieurs en over intellectuele passies.