Normal_6438

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ziet geen oplossing in de plannen om meer selectie aan de poort toe te passen, zo meldt de scholierenorganisatie.

Chanine Drijver, voorzitter van het LAKS: "Scholieren vallen nu in het eerste studiejaar vaak uit omdat ze een verkeerde opleiding hebben gekozen. We moeten inzetten op betere studiekeuzebegeleiding in plaats van eenzijdig selecteren op examencijfers.". Het LAKS is wel voor een verplichting van een niet-bindend matchinggesprek tussen scholier en student.

Een matchinggesprek vindt plaats voorafgaand aan de studie tussen de scholier en iemand van de beoogde opleiding. In dit gesprek komt de motivatie van de scholier aan bod, maar ook wat een opleiding van de scholier verwacht. Drijver: "Door zo'n gesprek kan een scholier zijn eigen conclusies trekken over of de opleiding aan zijn verwachtingen voldoet. Studiesucces in het hoger onderwijs hangt in grote mate af van de motivatie van de scholier."

Naast matchinggesprekken pleit het LAKS samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ook voor een vervroegde inschrijfdatum voor het hoger onderwijs. "De uiterste inschrijfdatum valt nu pas na de vakantie. Wanneer je deze vervroegt tot voor de zomer voelt een middelbare school meer druk om een scholier te begeleiden tot dat deze werkelijk voor een opleiding heeft gekozen." aldus Drijver.

Het LAKS vindt het belangrijk dat de waarde van het diploma van het voortgezet onderwijs niet ten moet koste gaat van slechte studiekeuze. Het diploma moet drempelloos toegang blijven geven tot het hoger onderwijs. Goede loopbaanoriëntatie is hierbij essentieel.

Desondanks is dit proces op veel scholen niet goed geregeld. Een professionalisering van de loopbaanoriëntatie is daarom hoognodig: er moet een integraal plan zijn voor de begeleiding van scholieren naar hun studiekeuze.