Normal_6253

Dr. Justus Uitermark, universitair docent sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft de Jaarprijs Politicologie 2011 gewonnen met zijn proefschrift Dynamics of Power in Dutch Integration Politics. De prijs wordt jaarlijks toegekend door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NWKP) voor het beste proefschrift op het terrein van de politicologie.

Uitermark, die promoveerde aan de UvA, richt zich in zijn dissertatie op veranderingen in de publieke discussie over integratie en in het integratiebeleid in Nederland tussen 1990 en 2005. Hij gaat vooral in op de opkomst van het ‘culturalisme'. Dat is het idee dat een verlichte, vrijheidslievende Nederlandse cultuur verdedigd moet worden tegen oprukkende culturen van met name islamitische migranten.

Volgens de jury onderscheidt Uitermarks proefschrift zich door een ongebruikelijke combinatie van theorie en empirie, een spannende combinatie van deelstudies en bijzonder verrassende resultaten.