Normal_6264

Studenten van de Wageningen Universiteit blokkeren vanmiddag de hal van onderwijsgebouw Gaia. Ze zijn bezorgd over het aantal beschikbare afstudeerwerkplekken na de verhuizing van het bestuurscentrum naar de gebouwen van het departement Omgevingswetenschappen, zo meldt Hoogenlaag.

De studenten willen een garantie voor voldoende afstudeerwerkplekken voor zowel bachelor- als masterstudenten. Voordat de verhuizing overhaast wordt doorgevoerd, willen ze een beter onderzoek naar de huidige en toekomstige situatie. Ook eisen ze betere communicatie met studenten en medewerkers.

Lange wachtlijsten
Bij de Master Landschaparchitectuur is het huidige tekort aan afstudeerwerkplekken goed zichtbaar met een wachtlijst van een enkele maanden. Voor Bachelor studenten van alle opleidingen is helemaal geen werkplek beschikbaar. Ze moeten thuis of in de bibliotheek werken.

In april gaf de ondernemingsraad van het departement een negatief advies aan de directie, ondermeer door bezorgdheid over het aantal afstudeerwerkplekken. In reactie daarop heeft de directie besloten nog 200 m2 boven de gestelde norm van 600 m2 te faciliteren.

Studentengroei
Studenten twijfelen echter aan de houdbaarheid van deze norm. De universiteit is het afgelopen decenium gegroeid van 4500 naar 6800 studenten, waardoor meer afstudeerwerkplekken nodig zijn. Tegenwoordig moeten studenten ook tweemaal afstuderen: in de bachelor en in de master. Deze elementen zijn niet opgenomen in de norm.

Naast de twijfel over de houdbaarheid van de norm, is ook onduidelijk of deze momenteel is gerealiseerd. De huidige hoeveelheid afstudeerwerkplekken binnen het departement is onbekend doordat studenten vaak flexibele werkplekken delen met gastmedewerkers.

Ook stellen studenten vraagtekens bij de norm van 4 m2 per student. Medewerkers hebben recht op 7 m2. Dit is gebaseerd op verminderde aanwezig van studenten. In de praktijk komen studenten echter moeilijk uit met de beperkte ruimte. Bij sommige opleidingen wordt namelijk veel kaartmateriaal gebruikt. Studenten hebben ruimte nodig deze te bestuderen en te bewaren.

Deze actie wordt georganiseerd door de studieverenigingen Genius Loci, Nitocra, Aktief Slip, Pyrus en Sylvatica in samenwerking met studentenvakbond WSO.