Normal_6039

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 8 juni 2011 de jaarlijkse Van der Grintenlezing. Dit jaar verzorgt prof. dr. Paul Scheffer de lezing met als thema ‘De open samenleving en haar gelovigen'.

Scheffer was de aanjager van een groot maatschappelijk debat in 2000 over wat hij noemde 'het multiculturele drama'. In zijn gelijknamige essay liet hij zien hoezeer er in Nederland langs elkaar heen wordt geleefd.

In 2007 schreef hij ‘Het land van aankomst', een invloedrijk en veel gelezen boek dat zowel in Nederland als in het buitenland veel stof deed opwaaien. Thema van het boek is de manier waarop immigratie onze wereld verandert. Daarbij duikt hij diep in de geschiedenis. Niet alleen die van Nederland, maar ook van andere Europese landen en Amerika.

Sinds 2003 is hij bijzonder hoogleraar en bekleedt hij de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Van der Grinten
De lezing is vernoemd naar prof. mr.Willem Christiaan Leonard van der Grinten. Hij studeerde rechten aan de faculteit in zijn geboortestad Nijmegen. Na werkzaam te zijn geweest als advocaat en bedrijfsjurist, promoveerde hij in 1937 te Nijmegen op een studie naar de rechtmatigheid van de doodstraf.

In 1948 trad hij, na enige jaren ervaring in de Rotterdamse gemeentepolitiek, toe tot het kabinet Drees-Van Schaik als staatssecretaris voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en het midden- en kleinbedrijf. Zijn belangrijkste politieke wapenfeit was de invoering van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

In 1957 werd Van der Grinten benoemd tot hoogleraar burgerlijk recht in Nijmegen. Hij groeide uit tot een van de coryfeeën op het terrein van het Nederlandse ondernemings- en burgerlijk recht.

Eerdere lezingen
De Van der Grintenlezing werd eerder al uitgesproken door Onno Ruding, Job Cohen en Herman Wijffels.