Normal_6376

Afgelopen donerdag is de het nieuwe project BE2.O: BioEnergy to Overijssel van start gegaan, zo meldt de Universiteit Twente (UT).

Het gaat om een groot nieuw programma waarin de Universiteit Twente en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de Provincie Overijssel en verschillende (high-tech) bedrijven samenwerken om nieuwe vormen van bio-energie in hoog tempo en op grote schaal gebruiksklaar te maken.

Groene olie
Met een eerste provinciale subsidie van 2,5 miljoen euro is meer en nieuw onderzoek en onderwijs mogelijk. Zo werkt BE2.O aan een methode voor de grootschalige productie van een nieuwe generatie groene olie. Deze brandstof, gewonnen uit landbouw-, bosafval en uit algen, concurreert niet met de voedselketen.

De klimaatneutrale olie zal geschikt zijn voor raffinage tot transportbrandstof, voor het opwekken van elektriciteit en voor verwarming. Ook komt er een nieuw kenniscentrum om de inzet van deze doorbraaktechnologie van de Universiteit Twente, door onderzoekers en bedrijven waar ook ter wereld, te stimuleren.

Verder voorziet het programma in masterclasses en ander nieuw onderwijs om de laatste stand van kennis te verspreiden.