Normal_5848

De gemeente Wageningen heeft een notitie opgesteld met een verkenning van mogelijke bouwlocaties in Wageningen die mogelijkheden bieden om het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen.

De notitie is opgesteld in overleg met Idealis en de Universiteit Wageningen en biedt opties voor 600 extra studentenkamers.

In het collegeakkoord is aangegeven dat de huisvestingsproblemen van studenten extra aandacht krijgen. Sinds een aantal jaren kent Wageningen een tekort aan studentenkamers. Het realiseren van studentenhuisvesting is voor Wageningen van belang; het vergroot de levendigheid van de stad en versterkt de lokale economie.

In het studiejaar 2012/2013 ontstaat er een tekort van 600 kamers in Wageningen, ondanks het realiseren van nieuwbouw van door Idealis en tijdelijke oplossingen voor buitenlandse studenten door Wageningen UR.

Naast een tekort aan het aantal kamers voldoet het aanbod van de huidige type kamers niet volledig aan de woonwens van de studenten. Spreiding van studentenkamers over Wageningen is van belang.

Extra studentenkamers
Gemeente, Wageningen UR en Idealis kiezen ervoor om zich in te spannen het tekort van 600 kamers op te lossen door de ontwikkeling van ongeveer 400 studentenkamers op de campus op de Born en 200 studentenkamers in en rond het centrum.

Voordeel van studentenhuisvesting op de Campus is dat dit tegen relatief lage bouwkosten kan, de realisatie snel kan plaatsvinden door de beschikbare grond. Daarnaast neemt de sociale veiligheid van de Bornsesteeg toe. Studentenhuisvesting in en rond het centrum blijft evenwel aantrekkelijk voor studenten; openbaar vervoer, horeca en voorzieningen zijn dichtbij.

Locaties die al langere tijd braak liggen en een onleefbare uitstraling hebben kunnen hierdoor in ontwikkeling komen, hoewel dat financieel soms lastig is. De notitie somt een aantal mogelijke binnenstedelijke locaties op, die geschikt kunnen zijn voor studentenhuisvesting.