Normal_5841

Het bestuur van Technologiestichting STW heeft vrijdag het groene licht gegeven aan vijf nieuwe onderzoeksprogramma's. Die gaan over microscopie op nanoschaal, betere mens-robot-interactie, een nieuw type zonnecel, multifunctionele waterkeringen, en het repareren van de verstoring van onze biologische klok.

De programma's maken onderdeel uit van het Perspectiefprogramma van STW, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Ze passen goed binnen de topsectoren die het huidige kabinet heeft gedefinieerd en ze zijn afgestemd met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De hightech-sector wordt met de programma's in het bijzonder bediend. Ze hebben een looptijd van zes jaar en een omvang van tussen 3 en 6 miljoen euro. STW steekt er circa 22 miljoen euro in. Vanuit vooral het bedrijfsleven wordt nog eens 6 miljoen euro bijgedragen.

Bij de nu goedgekeurde programma's zijn in totaal 20 onderzoeksgroepen bij Nederlandse universiteiten, 24 kennisinstellingen (de meeste in Nederland) en 52 gebruikers van de verwachte kennis (39 bedrijven en 13 overheidsorganen en andere organisaties) betrokken.

De meeste gebruikers dragen zelf ook bij aan de programma's. Een belangrijk deel van die bijdrage bestaat uit de inzet van kenniswerkers uit het bedrijfsleven (meest hightech MKB) die deels op co-locatie gaan samenwerken met academische onderzoekers.

Technologiestichting STW financiert excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek, dat uitzicht biedt op toepassing. Elk jaar heeft STW een apart budget beschikbaar voor Perspectiefprogramma's. Karakteristieken van deze programma's zijn het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met dan wel medefinanciering door private partijen en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

Het resultaat moet zijn dat STW-Perspectief bijdraagt aan het oplossen van knelpunten in de innovatie en in de samenleving. Voor 2011 kunnen intussen nieuwe programma-ideeën worden ingediend (zie www.stw.nl).