Normal_5838

Studenten en docenten gaan op 18 mei met elkaar in discussie over kwaliteit en verbetering van het hoger onderwijs. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt verzorgt de afsluiting van dit eerste algemene Leidse Onderwijsdebat, zo meldt de Universiteit Leiden.

Het thema van het debat is ‘Onderwijsvernieuwing: De nieuwe kleren van de keizer?'. De opzet is die van het VARA-televisieprogramma Het Lagerhuis: er wordt een stelling geponeerd en een voor- en tegenstander komen daar achtereenvolgens over aan het woord. Daarna mengt het publiek zich in het debat.

Opening en debatleiding
Prof.mr. Paul van der Heijden, rector magnificus van de Universiteit Leiden, opent het debat. Prof.dr. Jan Anthonie Bruijn neemt de leiding van de discussieronden voor zijn rekening.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt spreekt na afloop van het debat kort over de vraag of we onderwijsvernieuwing nu wel of niet als de nieuwe kleren van de keizer moeten beschouwen.