Normal_5815

AMSTERDAM (ANP) - De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan uitzoeken of het zinvol is om meer samen te gaan werken. De twee Amsterdamse universiteiten hebben een aantal werkgroepen in het leven geroepen om zich over deze vraag te buigen. Dat maakte de UvA donderdag bekend.

De universiteiten onderzoeken nadere samenwerking in het kader van de aanbevelingen van de commissie-Veerman, waarbij universiteiten worden aangespoord tot meer regionale samenwerking. Ze hebben ook de ambitie om tot de Europese- en wereldtop te behoren wat betreft onderwijs en onderzoek en denken dat samenwerking hiertoe kan bijdragen.

De werkgroepen gaan zich buigen over de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking op de domeinen alfa, beta, rechten/economie en maatschappij- en gedragswetenschappen.