Normal_5798

Twee studenten Landschapsarchitectuur van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, hebben uit ruim 390 internationale inzendingen de tweede prijs van de Student Landscape Architecture Design Competition 2011 van de International Federation of Landscape Architects (IFLA) gewonnen.

Het project van Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten voorziet in een actieve kustverdediging in de Amerikaanse staat North Carolina door het aanwenden van de natuurlijke landschappelijke dynamiek.

De studenten ontwierpen een houten structuur die invloed heeft op de duingroei. Door het gebruik van deze structuur kunnen omwonenden actief bijdragen aan het herstel van een robuuste duinzone en ontstaan nieuwe hoogteverschillen in het landschap. De houten structuur heeft naast zijn functie voor de kustverdediging ook een visuele impact op het gebied.

Het plan speelt in op de onzekerheden rondom klimaatverandering en beoogt de beleving van lokale landschapstypen te verrijken. De ontdekkingen die de studenten tijdens het ontwerpproces deden kunnen ook in andere landen worden toegepast. Het ontwerp vond plaats in het kader van een masterthesis voor de masteropleiding Landschape Architecture & Planning aan Wageningen University.

De twee Wageningse masterstudenten zijn inmiddels alumni en mogen hun prijs in ontvangst nemen tijden het jaarlijkse IFLA congres, dat eind juni plaatsvindt in Zurich. Zij krijgen de prijs dan uitgereikt tijdens een officiële ceremonie.