Normal_6021

De Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert dit jaar voor de tiende keer de Universiteitsdag. Oud-studenten, wetenschappers en donateurs treffen elkaar morgen voor debatten en colleges op het snijvlak van wetenschap en maatschappij.

Karel van der Toorn, voorzitter van het College van Bestuur, verricht 's ochtends in de Aula de opening. Vervolgens houdt prof. dr. Dick Swaab (foto), emeritus hoogleraar Neurobiologie, een rede onder dezelfde titel als zijn veelbesproken boek: Wij zijn ons brein. Als we eenmaal volwassen zijn, is er nauwelijks nog iets te veranderen aan onze hersenen.

Onze eigenschappen liggen vast, betoogt Swaab. Niet de omgeving, maar onze genetische achtergrond en vroege hersenontwikkeling bepalen onze ‘interne beperkingen'. We zijn dus niet vrij om te besluiten te veranderen van genderidentiteit, seksuele oriëntatie, agressieniveau, karakter, religie of moedertaal. Swaab stelt in zijn rede de consequenties aan de orde die zijn eigentijdse visie heeft voor de geneeskunde, opvoeding, justitie en politiek.

Kennisfestival
Publiekstrekker tijdens de Universiteitsdag is traditioneel het kennisfestival met debatten en colleges, 's middags in de Oudemanhuispoort. In het debat Wikileaks: tussen held & hype buigen wetenschappers en een journalist zich onder andere over de vraag hoe Wikileaks zich verhoudt tot de traditionele journalistiek. Zullen de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten leiden tot democratie in de Arabische wereld of komen er andere repressieve regimes voor terug?

Hierover gaat het college Op weg naar democratie in Noord-Afrika? Verder zijn er debatten en colleges over onder andere de medicalisering van zwangerschap en bevalling, de veerkracht van onze democratie, de ‘vergeten' alfawetenschappen, Amsterdam als broedplaats van de culturele industrie, het Nederlandse vluchtelingenrecht, rampenvoorbereiding in ziekenhuizen, en de behandeling van angst.

In een speciale editie van Room for Discussion, het discussieprogramma van de economiefaculteit, staat de toekomst van het hoger onderwijs centraal. Met het voorgenomen kabinetsbeleid als zwaard van Damocles boven het hoofd is de vraag hoe de UvA daar haar weg in kan vinden. Tijdens de promovendimarathon zetten UvA-promovendi in zeven minuten per persoon de kern van hun proefschrift uiteen. Cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert verzorgen een interactieve quiz over de wetenschap achter succes.

Parallel aan de activiteiten in de Oudemanhuispoort is er op het Science Park een ouder-kindprogramma met speciale kinderlezingen en workshops over verschillende onderwerpen.

Klik hier voor meer informatie.