Normal_5771

De TU Delft maakt deel uit van een Amerikaans-Nederlands consortium van ontwerpbureaus, ingenieursbureaus en kennisinstellingen, dat een integrale watermanagement-strategie voor New Orleans gaat ontwerpen. Aanleiding zijn de rampzalige overstromingen door orkaan Katrina in 2005.

Het consortium wordt geleid door architectenbureau Waggonner & Ball uit New Orleans. Vanuit de TU Delft participeren dr. Frans van de Ven (expert stedelijke waterhuishouding) en prof. Han Meyer (hoogleraar stedenbouwkunde) in het consortium.

De nieuwe Water Management Strategy voor New Orleans moet de overstromingsrisico's verminderen maar ook de flexibiliteit vergroten, het grondwater beter managen, de bodemdaling minimaliseren en kosten, energieverbruik en emissies reduceren.

'Het is essentieel dat de regio New Orleans een integraal watermanagement-plan krijgt dat de risico's kan verkleinen en tegelijkertijd de economische mogelijkheden en de levenskwaliteit van de burgers vergroot', zegt Senator Mary Landrieu van Louisiana. 'Gelukkig hebben we nu een dream team om dit belangrijke werk uit te voeren.'

Drenkelingen
Landrieu riep na Katrina al snel de hulp in van Delftse en andere Nederlandse experts bij de wederopbouw van New Orleans. Senator Landrieu bezocht in 2009 de TU Delft.

Tijdens een gastcollege constateerde Landrieu dat haar landgenoten veel kunnen leren van de Delftse expertise en visie op watermanagement. 'Wij gaan om met water als drenkelingen, de Nederlanders als marathonzwemmers. Wat wij van de Nederlanders kunnen leren is dat technisch hoogstaande waterwerken ook een recreatieve en esthetische waarde hebben.'

Dutch Dialogues
De deelnemende Amerikaanse en Nederlandse partijen hebben recent diverse workshops met elkaar in New Orleans gehouden, onder de titel Dutch Dialogues. De resultaten zijn gepubliceerd in het gelijknamige boek; daarin worden de beschermingsplannen voor New Orleans van een groep van vijftig Nederlandse en Amerikaanse water- en stedenbouwdeskundigen geschetst.