Normal_5097

De nieuwe specialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering van de masteropleiding Psychologie van de Universiteit Twente (UT) is officieel erkend.

UT studenten die deze specialisatie hebben gevolgd komen hierdoor in aanmerking voor de vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, een wettelijk erkend beroep.

Binnen de masteropleiding Psychologie is per september 2010 een nieuwe specialisatie gestart: Geestelijke Gezondheidsbevordering. Dit biedt psychologiestudenten aan de Universiteit Twente de mogelijkheid zich te kwalificeren voor een beroep in de geestelijke gezondheidszorg.

Het nieuwe Masterprogramma is onlangs getoetst door het Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen dat landelijk de toelating voor de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog regelt, een wettelijk erkend beroep.

Het nieuwe masterprogramma, voorafgegaan door het Bachelorprogramma Psychologie van de UT, voldoet nu officieel aan de vooropleidingseisen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

De masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering volgt het zogeheten science-practitioner model. De studenten leren vaardigheden op het gebied van diagnostiek, therapie en onderzoek, zodat ze hun praktisch handelen zoveel mogelijk kunnen afstemmen op wetenschappelijke kennis.