Normal_4735

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse PvdA-wethouder Freek Ossel (wonen) heeft namens de vier grote steden aan het kabinet gevraagd knelpunten in de regelgeving rondom studentenhuisvesting weg te nemen.

Dat moet ertoe leiden dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam de komende vier jaar meer woonplekken voor deze doelgroep kunnen bouwen.

Ossel heeft hierover vrijdag een brief gestuurd aan de ministers Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur).

De grote steden willen dat zij een aantal belemmeringen in de landelijke wet- en regelgeving opheffen om het rendabel bouwen van studentenwoningen mogelijk maken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het treffen van fiscale maatregelen om de transformatie van kantoren naar woonruimte aantrekkelijker te maken.

Urgentie
Verder vragen de G4 het kabinet onder meer om urgentie te geven aan de invoering van het nieuwe Bouwbesluit en een onderzoek uit te voeren naar de belemmeringen van het woningwaarderingsstelsel bij het bouwen van studentenhuizen. De gemeenten geven aan dat ze zelf ook al bezig zijn om bepaalde regels aan te passen.

De vier steden willen de komende jaren flink meer woonplekken voor studenten maken. Amsterdam heeft zich voorgenomen in de periode 2010-2014 negenduizend woningen voor deze groep te realiseren en Utrecht zet zich in voor vijfhonderd permanente woonruimtes, gebruik van leegstaande kantoren voor tijdelijke huisvesting en nog eens 1700 plekken na 2014.

Den Haag is bezig 1500 extra plekken te maken en na 2015 moet daar nog een zelfde aantal door nieuwbouw en vrijgekomen leegstaand vastgoed bij komen. Rotterdam stort zich op de kwaliteit van de woningen en wil eveneens kantoren ombouwen tot woonruimte.