Normal_ai-enhanced-education-the-bright-future-of-learni-2023-11-27-05-28-36-utc

De Universiteit Leiden introduceert in september 2025 een nieuwe bacheloropleiding: Cybersecurity & Cybercrime. Deze multidisciplinaire studie benadert ict-beveiliging vanuit verschillende disciplines zoals informatica, bestuurs- en organisatiekunde, criminologie en rechten. De opleiding speelt in op de groeiende vraag naar cyberexperts en biedt studenten uitstekende carrièremogelijkheden, zo meldt Computable.

Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden, is nauw betrokken bij de nieuwe opleiding. Ze benadrukt dat themagerichte vakken zoals ransomware en responsible disclosure bijzonder interessante onderdelen zijn van de studie. “Actuele uitdagingen worden concreet en diepgravend belicht,” aldus Van den Berg. De specifieke focus op cybercriminaliteit onderscheidt deze opleiding van andere programma’s, die vaak slechts een enkele minor of een vak aan dit onderwerp wijden.

Relevantie en actualiteit

De universiteit stelt dat de opleiding goed aansluit bij de toenemende behoefte aan cyberexperts. Cyberincidenten zijn onvermijdelijk en naast preventie wordt er veel aandacht besteed aan het leren van eerdere incidenten. Docenten, die tevens onderzoek doen naar actuele cybersecurity- en cybercrime-onderwerpen, verwerken hun bevindingen continu in het curriculum. Dit zorgt ervoor dat de lesstof actueel blijft en vakken, zoals die over ransomware, regelmatig worden herontwikkeld.

Structuur van de opleiding

Het eerste jaar biedt een introductie in de vier disciplines en richt zich op het ontwikkelen van multidisciplinaire vaardigheden. In het tweede jaar verschuift de aandacht naar incidenten, aanvallen en crises, waarbij studenten leren over de techniek achter cyberaanvallen, de rol van daders en slachtoffers, crisismanagement en strafrecht. Het derde jaar verdiept deze disciplines en leerlijnen, en wordt afgesloten met een project waarbij een cyberuitdaging wordt onderzocht en gepresenteerd.

De opleiding maakt gebruik van diverse leermethoden, waaronder simulaties, serious games, een oefenrechtbank (moot court) en hackathons. Volgens de universiteit biedt de opleiding veel kansen op de arbeidsmarkt en sluit deze naadloos aan op zeven functies die erkend zijn door het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa).

Locatie en taal

De studie wordt aangeboden op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag, een locatie die ideaal is vanwege de nabijheid van internationale en nationale organisaties op het gebied van veiligheid, cybersecurity en cybercrime, zoals ministeries, Europol, de NATO Communications and Information Agency (NATO-NCI) en het Global Forum for Cyber Expertise (GFCE).

De opleiding wordt in het Nederlands aangeboden, met enkele Engelstalige vakken. Decanen van middelbare scholen en VWO-leerlingen zijn inmiddels geïnformeerd over deze nieuwe studie. Om haar expertise op het gebied van cybersecurity uit te breiden, zoekt de universiteit nog drie universitair docenten met specialisaties in cybersecurity en governance.