Normal_anant-chandra-aok0lmf0ydg-unsplash

De Onderwijsinspectie heeft weinig vertrouwen in de huidige inspanningen van de TU Delft om de sociale veiligheid te verbeteren. Onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) overweegt daarom om in te grijpen, een maatregel die nog nooit eerder bij een universiteit is genomen. Dit meldt de Volkskrant.

In maart concludeerde de Inspectie van Onderwijs dat de TU Delft de zorg voor de sociale veiligheid van medewerkers ernstig heeft verwaarloosd. Incidenten van intimidatie, schreeuwen, seksueel getinte opmerkingen, racisme en angst om misstanden te melden zouden voorkomen, terwijl leidinggevenden de kant kiezen van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze onveilige situaties.

Actieplan afgekeurd

Om de cultuur te verbeteren, stelde de TU Delft een actieplan op. De inspectie noemt dit echter een ‘verzameling doelstellingen’ en geen daadwerkelijk actieplan. Er ontbreekt duidelijkheid over de beoogde resultaten, verantwoordelijken voor de uitvoering en het tijdspad.

College van Bestuur verantwoordelijk

De inspectie houdt het College van Bestuur van de universiteit verantwoordelijk voor de gebrekkige uitwerking van het plan. Het College, samen met de Raad van Toezicht, zou de bevindingen van de inspectie hebben betwist, waardoor niet direct actie is ondernomen en kostbare tijd verloren is gegaan.

Mogelijke maatregelen van de minister

Onderwijsminister Eppo Bruins uit zijn grote zorgen hierover in een brief aan de Tweede Kamer. Afhankelijk van de verdere concretisering van het plan, de getoonde zelfreflectie en actie, en vervolggesprekken met de Raad van Toezicht, overweegt de minister het geven van een zogenoemde aanwijzing.

Een aanwijzing houdt in dat de minister de Raad van Toezicht kan opdragen om specifieke maatregelen te nemen, zoals het opstellen van veranderplannen of het vervangen van bestuurders. Dit soort maatregelen zijn eerder toegepast in het basis- en voortgezet onderwijs, maar nog nooit bij een universiteit. Ingrijpen op universiteiten kan alleen bij wanbeheer, een vereiste die hier aan de orde lijkt te zijn.

Reactie van de TU Delft

De TU Delft betreurt het oordeel van de inspectie en verwijst naar de intensieve en goede gesprekken die met de vorige minister van Onderwijs hebben plaatsgevonden. De inspectie heeft de universiteit opgedragen om het plan concreter te maken en elke drie maanden over de voortgang te rapporteren. Minister Bruins verwacht dat de TU Delft deze opdracht voortvarend oppakt.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer