Normal_4552

Op maandag 7 maart 2011 neemt de Erasmus Universiteit Rotterdam na ruim 40 jaar noodgedwongen afscheid van haar campusicoon: de beeldengroep nabij de hoofdingang van de campus, ofwel 'de eieren' van kunstenaar Hans Petri.

Om 15.00 uur opent Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur, in de Erasmus Galerij de tentoonstelling 'Tegen de rechtlijnigheid, de eieren van Hans Petri'.

Het omgevingskunstwerk van Hans Petri is een ontmoetingsplek op menselijke maat, gesitueerd in een oase van rust, de vijver. Petri zocht destijds bewust het contrast met de strakke, strenge rechtlijnigheid van de zojuist gebouwde aula en hoogbouw.

Het kunstwerk is niet langer opgewassen tegen de tand des tijds en de vernieuwingsplannen. Alternatieven zijn uitvoerige bestudeerd, maar zijn helaas niet gevonden.