Stagiaires klagen vooral over de omstandigheden tijdens hun stageperiode

Veel stagiaires zijn ontevreden over de omstandigheden tijdens hun stageperiode. Volgens vakbond FNV, die voor het eerst onderzoek deed onder de doelgroep, voelt meer dan de helft van de 1300 ondervraagden zich een goedkope werknemer. Een iets kleiner deel zegt te veel verantwoordelijkheid te krijgen, een probleem dat met name speelt in het onderwijs en de zorg.

Een ander pijnpunt voor de stagiaires is de stagevergoeding, waar driekwart over klaagt. Minstens een onkostenvergoeding is volgens FNV inmiddels verplicht, maar toch zegt 60 procent ook deze nog niet te krijgen.

Discriminatie tijdens het zoeken naar een stage 

Daar komt nog bij dat ongeveer een zesde aangeeft zich gediscrimineerd te hebben gevoeld bij het zoeken van een stage. Een iets kleiner deel werd ook tijdens de stage daadwerkelijk gediscrimineerd.

Veel meer verantwoordelijkheid dan zou moeten 

"De uitkomst van onze enquête bevestigt wat we dachten, namelijk dat er nog altijd veel misgaat", zegt Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young & United. "Vooral in sectoren waar er veel krapte op de arbeidsmarkt is, zoals in het onderwijs of de zorg, zien we dat stagiaires nog té vaak meer verantwoordelijkheid krijgen dan zou moeten."

Door: ANP