Normal_4579

De TU Eindhoven (Tu/e) en Philips Research hebben afgelopen dinsdag een raamovereenkomst getekend voor samenwerking op gebied van onderzoek. Dit jaar wil de universiteit ook tot vergelijkbare overeenkomsten komen met Philips Lighting en Philips Healthcare.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de onderlinge tarieven, en over hoe wordt omgaan met het intellectueel eigendom van de resultaten die voortkomen uit de gezamenlijke onderzoeksprojecten. Er was voorheen al een overeenkomst tussen de universiteit en Philips Research, maar die was aanzienlijk summierder.

Vorig jaar september sloot de TU/e ook al dergelijke raamovereenkomsten met de bedrijven NXP en met ASML. Het streven is om dit jaar tot soortgelijke overeenkomsten te komen met Philips Lighting en Philips Healthcare.