Landelijkste Studentenvakbond gaat actie voeren tegen langstudeerboete

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kondigt aan op 22 juni een protest te organiseren tegen de langstudeerboete, op het Domplein te Utrecht. Recent kondigde de nieuwe coalitie in het hoofdlijnenakkoord aan de maatregel te introduceren. Studenten en ouders door het hele land hebben verbijsterd gereageerd, hetgeen volgens de vakbond zeer terecht is. Voorzitter Elisa Weehuizen: "Deze maatregel versterkt alle grote pijnpunten voor studenten: krappe financiën, verslechterd mentaal welzijn en de gebrekkige ruimte voor participatie aan de maatschappij. In plaats van deze kernproblemen aan te kaarten, komt de coalitie met regelgeving die studenten alleen meer beklempt en beperkt. Er rest ons dan ook maar één mogelijkheid: actie.’’ Dat meldt de LSVb.

Volgens de vakbond toont de maatregel aan dat de coalitiepartijen zich met schaamteloos gemak onttrekken aan de problemen die onder studenten spelen. Waar de beperkte basisbeurs het langstuderen al ontmoedigt, wil de nieuwe coalitie dit verder bestraffen met maar liefst 3000 euro per jaar. Dat ook nog eens met huurprijzen boven het maximale leenbedrag, stijgende collegegelden en hoge rente op de studiefinanciering. Studeren wordt zo voor de gemiddelde student in rap tempo onmogelijk gemaakt. Dat Nederlandse studenten het meest werken in vergelijking met hun EU tegenhangers, is dan ook niet verwonderlijk (Eurostat, 2022). Weehuizen: "Van de lokale studentenvakbonden tot de studentencorpsen en bezorgde ouders, iedereen laat ons weten dat de maat vol is."

Tegen de invoering van de langstudeerboete 

Op 22 juni zal de LSVb samen met studenten op het Domplein in Utrecht pleiten tegen de invoering van de langstudeerboete. Weehuizen benadrukt: "Er zijn allerlei redenen waarom je langer over je studie kan doen: besturen bij een vereniging, een extra studie of bijvoorbeeld een stage. Dit zijn allemaal zaken waar je de nodige kennis en ervaring kunt opdoen. De langstudeerboete is dan ook een straf voor het willen leren." En leren, dat is volgens de LSVb een groot goed: het biedt kansen en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. NSC, VVD, BBB en PVV lijken zich echter weinig te bekommeren om de toegankelijkheid van kennis en het onderwijs. "Wat voor vooruitzicht op een toekomst geef je jonge mensen dan?"

Niet de eerste keer 

Dit is niet de eerste keer dat het idee van een langstudeerboete in de politiek opduikt. In 2010 voerde de LSVb grote protesten in Den Haag tegen een soortgelijke maatregel. Destijds werd de langstudeerboete van tafel geveegd na massaal protest van de LSVb en de val van Kabinet Rutte I. "Als studenten zich verenigen, kan poltiek Den Haag niet om ons heen," aldus Weehuizen. De vakbond roept dan ook studenten, docenten en bezorgde ouders op om zich 22 juni bij het protest aan te sluiten. "Zo laten we samen NSC, VVD, BBB en PVV weten dat deze heilloze langstudeerboete definitief in de ban moet."

Door: Nationale Onderwijsgids