Normal_5119

Arts-epidemioloog prof.dr. Simone Buitendijk wordt per 1 september vice-rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Buitendijk volgt prof.dr. Rietje van Dam-Mieras op.

Simone Buitendijk (1958) is als bijzonder hoogleraar Preventieve gezondheidszorg voor kinderen verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij is ook hoofdonderzoeker bij TNO in Leiden en geeft leiding aan 40 onderzoekers.

Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van AMC-UvA

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden is ingenomen met de benoeming van Buitendijk, die als collegelid en vice-rector de portefeuilles onderwijs en Human Resources Management (HRM) zal krijgen: ‘Mevrouw Buitendijk is een uitstekend wetenschapper en heeft aangetoond inspirerend leiding te kunnen geven aan grote onderzoeksgroepen, in Leiden en Amsterdam. Met haar ervaring en inzicht zal zij goed kunnen bijdragen aan het verder brengen van onze organisatie als Europese topuniversiteit en aantrekkelijke instelling voor studenten en medewerkers.'

Simone Buitendijk studeerde geneeskunde in Utrecht, promoveerde in Leiden, haalde een Master aan Yale en legde zich toe op perinatale geneeskunde. Ze bekleedt de eerste leerstoel voor eerstelijns verloskunde in Nederland.