Normal_4501

Oud-minister van Justitie en Binnenlandse Zaken dr. Ernst Hirsch Ballin is per 1 maart 2011 benoemd tot hoogleraar Rechten van de Mens aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het betreft een deeltijdaanstelling. Hirsch Ballin combineert het hoogleraarschap aan de UvA met zijn leerstoel aan de Universiteit van Tilburg.

Hirsch Ballin houdt zich in zijn onderzoek in het bijzonder bezig met de betekenis van de rechten van de mens in het democratisch staatsbestel. Hij wil zijn onderzoek vooral richten op de rechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap, zoals het kiesrecht en andere vormen van politieke participatie.

In een reactie op zijn benoeming zegt Hirsch Ballin bijzonder verheugd te zijn met zijn taak als docent aan de faculteit waar hij zelf heeft gestudeerd. Hij studeerde niet alleen aan de juridische faculteit van de UvA; hij was er ook bestuurlijk actief en promoveerde er cum laude (1979).