Normal_4534

Dr. R.E. (Ronald) Waterman, adjunct directeur Randstad Waterbaan, wordt op dinsdag 22 februari 2011 in Brussel als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten geïnstalleerd. De handeling vindt plaats in het Paleis der Academiën te Brussel.

Samenwerking
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) stimuleert de ontwikkeling van kunst en wetenschap op verschillende niveaus. Ze staat in voor de bevordering van de interuniversitaire samenwerking. Daarnaast stimuleert de KVAB ook expliciet de kennismaking tussen de professoren van de verschillende universiteiten onderling, en ook tussen directeuren van kennisinstituten en bedrijven, en motiveert daarbij bovenal jonge onderzoekers.

Ronald Waterman ziet zijn principe van geïntegreerde Multi-Functionele Duurzame Kustontwikkeling onder gebruikmaking van het principe 'Bouwen met de Natuur' op de Vlaamse kust graag verwezenlijkt in samenwerking met KVAB. Vooraanstaande Vlaamse baggerbedrijven hebben in samenwerking met Arcadis en IMDC hiertoe het Plan Vlaamse Baaien ontwikkeld onder toepassing van dit principe.

Historische kustlijn
Waterman lanceerde zijn visie, mede gebaseerd op de ideeën van ir. J.N. Sva¨ek, voor het eerst in het `Plan Waterman' (1980). Dit was een voorstel voor een uitbreiding van de kust richting zee waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. In het plan wordt de historische kustlijn uit de zeventiende eeuw van Nederland bij benadering hersteld.

De kust van toen is door zeespiegelstijging, bodemdaling, zich wijzigende loop van rivieren en stormvloeden verloren gegaan. Waterman wil die kust met een nieuwe holle kustboog in fasen herstellen, compleet met havens, natuurgebieden en veel aandacht voor recreatie.

Netwerk
Naast zijn werk als waterbouwkundige is Ronald Waterman al 33 jaar Statenlid van de Provincie Zuid-Holland (VVD) en daarmee het langst zittende Statenlid van Nederland. Tevens vervult hij een groot aantal adviesfuncties, waaronder adjunct directeur van Randstad Waterbaan (Vereniging Regio Water). In deze laatstgenoemde functie zet hij zich in voor het versterken van het recreatief-economisch potentieel van het vaarwater in de Randstad. Daarmee wordt ook de kwaliteit van de leefomgeving voor de eigen bewoners verbeterd.

Tezamen met Stichting Recreatie Toervaart Nederland neemt Randstad Waterbaan actief en met succes deel aan het Europese project "Waterways Forward". Daaraan nemen dertien landen deel met dezelfde centrale doelstelling, waartoe een gemeenschappelijk beleid wordt ontwikkeld.

Alle functies, ideeën en plannen van Ronald Waterman zijn te vinden op zijn website: www.ronaldwaterman.nl en een deel ervan op www.waterwegwijzer.nl.

Lees ook: Promotie visionaire waterbouwer

Bron: Nieuwsbank