Normal_4547

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet zich meer dan ooit strategisch opstellen op de internationale academische markten. Dat zei Elmer Sterken afgelopen vrijdag tijdens zijn installatie als nieuwe rector magnificus.

 ‘Wij moeten alles in het werk stellen om de samenleving duidelijk te maken dat wij ambities hebben. De Rijksuniversiteit Groningen is een brede universiteit die in elke discipline tot de wereldtop wil behoren of daar zo dicht mogelijk bij wil zijn,' aldus Sterken.

Sterken dankte zijn voorganger Frans Zwarts voor zijn ‘grandioze inzet' tijdens de ruim acht jaar waarin hij rector was. ‘Je hebt de RUG international op de kaart gezet en de cohesie tussen studenten en staf onvoorstelbaar verbetererd', sprak Sterken aan het eind van zijn maidenspeech.

‘Yes, we care'
Zwarts drukte zijn opvolger op het hart te blijven investeren in de relatie tussen universiteit en student. ‘Als man van het verleden zeg ik tegen de man van de toekomst: Draag uit dat we om onze studenten geven. Yes, we care!'