Normal_4351

De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht (UM) heeft prof. dr. Martin Paul bereid gevonden aan te treden als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht.

De benoeming gaat in op 1 mei 2011 en geldt volgens de bestaande regels voor een periode van vier jaar met een optie voor een tweede termijn van vier jaar. Martin Paul volgt Jo Ritzen op, die per 1 februari na twee volledige ambtstermijnen met pensioen is gegaan.

"Martin Paul is een geweldig bestuurder met een groot strategisch en vakinhoudelijk vermogen. Hij toont intensieve betrokkenheid met medewerkers en studenten en heeft ruime ervaring met samenwerkingsverbanden in binnen en buitenland", aldus drs. Ad Veenhof, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht.

Voor zijn benoeming bestaat breed draagvlak binnen de diverse geledingen in de universiteit. Martin Paul voelt zich vereerd de eerste buitenlander te zijn die voor die functie bij een Nederlandse universiteit gevraagd is.

De afgelopen drie jaar is prof. dr. Paul werkzaam geweest als decaan van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

Voordien was hij decaan en RvB lid van het Charité Universitätsmedizin in Berlijn, één van Europa's grootste Universitaire Medische Centra met een excellente reputatie wereldwijd.

Sinds zijn benoeming aan de Universiteit Maastricht heeft hij zich met name ingezet voor de op- en uitbouw van Maastricht UMC+ en de biomedische kennisvalorisatie, met als belangrijkste voorbeelden de Health Campus in Maastricht-Randwyck en de Chemelot Campus in Sittard-Geleen.

Over de opvolging van de decaan van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences wordt te zijner tijd nadere informatie gegeven.