Normal_4245

De Universiteit Antwerpen (UA) en rector Alain Verschoren moeten aan 41 Nederlandse en Duitse oud-studenten in totaal 263.221 euro aan onterecht betaalde inschrijvingsgelden terugbetalen, zo meldt Knack.be.

Dat heeft het hof van beroep in Antwerpen beslist. De advocaat van de UA en de rector bekijken of er cassatieberoep wordt aangetekend.

De studenten hadden zich eind jaren zeventig en begin jaren tachtig ingeschreven voor de opleiding geneeskunde, diergeneeskunde of tandheelkunde, omdat er in hun land een numerus fixus bestond. Ze werden naar eigen zeggen ten onrechte verplicht om als buitenlandse studenten aanvullende inschrijvingsgelden te betalen.

Ze verwezen naar artikel 7 van het EEG-verdrag dat discriminatie tussen Belgische en buitenlandse studenten op het vlak van inschrijvingsgelden verbiedt. "In de Belgische wet stond destijds dat je hoger inschrijvingsgeld kon vragen aan buitenlandse studenten", reageert UA- persverantwoordelijke Peter De Meyer.

Het hof gaf 41 studenten gelijk voor wat betreft de teruggave van onterecht betaalde bedragen in de jaren 1981 tot en met 1985. Alles wat daarvoor komt, is verjaard. De vordering van vijftig andere studenten werd ongegrond verklaard wegens een laattijdige dagvaarding.