Normal_4236

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) en vertegenwoordigers van studenten in het hoger onderwijs zijn in een direct gesprek geen stap dichter tot elkaar gekomen. De plannen rondom langstudeerders blijven een groot struikelblok, bleek wederom tijdens het periodieke overleg woensdag.

Zijlstra wil dat studenten die om wat voor reden dan ook meer dan een jaar studievertraging oplopen, 3000 euro extra collegegeld betalen. Die regeling moet komend collegejaar al ingaan en gaat ook gelden voor studenten die nu al vertraging hebben opgelopen.

De studenten zijn er fel op tegen omdat er volgens hen tal van goede redenen zijn waarom een student langer over zijn studie doet, zoals bijvoorbeeld ziekte, bestuursfuncties of een stage in het buitenland.