Normal_4223

MUNDO, het bureau voor ontwikkelingssamenwerking van de Universiteit Maastricht, start deze dagen met twee grote projecten in Jemen en Zambia, waar in totaal een kleine drie miljoen euro mee gemoeid is.

Beide projecten zetten naast UM-deskundigen ook collega's van partnerinstellingen in ontwikkelingslanden in. Bovendien wordt de Hogeschool Zuyd bij het project in Jemen betrokken. Verbetering van onderwijs, zodat het beter aansluit op de plaatselijke arbeidsmarkt, is in beide projecten een rode draad.

Zambia
De University of Zambia, in de hoofdstad Lusaka, is de belangrijkste universiteit van het land. Op een zestal terreinen wil de universiteit haar onderwijsaanbod verbeteren of vernieuwen, waaronder mijnbouwtechniek, elektrotechniek, milieukunde, landbouwwetenschappen en genderstudies.

Geen terreinen waarin de UM over expertise beschikt; hiervoor worden dan ook inhoudsdeskundigen van drie Zuid-Afrikaanse universiteiten ingeschakeld. De Universiteit van Witswaterrand is bijvoorbeeld hét Zuid-Afrikaanse expertisecentrum op het gebied van mijnbouw.

De UM levert met name onderwijsdeskundigen, die de vernieuwing van het onderwijs gaan aanpakken in een richting die wordt ontleend aan het Maastrichtse Probleemgestuurd Onderwijs.

Omdat de opleidingen van de University of Zambia op dit moment onvoldoende aansluiten bij de lokale arbeidsmarkt, maakt ook een betere afstemming op die arbeidsmarkt deel uit van het project. Hierbij wordt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de UM ingeschakeld. Tenslotte zullen ook lokale onderzoekers worden getraind in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Jemen
In Jemen start een dezer dagen een eveneens vierjarig project, net als het project in Zambia gefinancierd door NICHE, het programma van de Nederlandse overheid voor hoger onderwijssamenwerking met ontwikkelingslanden.

Het High Institute of Health Sciences (HIHS) in de hoofdstad Sana'a in Jemen leidt paramedici op. Tachtig procent van de verpleegkundigen in Jemen wordt er opgeleid, maar het blijkt dat de markt haar verpleegkundigen bij voorkeur uit het buitenland betrekt.

Ook hier gaat eerst onderzocht worden wat de markt precies vraagt van verpleegkundigen, om vervolgens daar de opleidingen op af te kunnen stemmen. Tegelijkertijd dienen de opleidingen ook kwalitatief te worden verbeterd en zal een goede kwaliteitszorg worden opgezet. Behalve de opleidingen voor verpleegkundigen wordt ook de opleiding tot gezondheidsstatisticus verbeterd.

Onmisbaar in dit project, waarmee bijna een miljoen euro is gemoeid, is de inbreng van de Hogeschool Zuyd. "Zij hebben meer praktijkgerichte kennis, dus zonder deze partner was het voor ons onmogelijk geweest dit alles uit te voeren", aldus projectmanager Geraldine van Kasteren.