Normal_4213

32 vernieuwende wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Zij ontvangen een Vici uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Hiermee investeert NWO zo'n 48 miljoen euro in toptalent. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

Vici is, net zoals de andere subsidies uit de Vernieuwingsimpuls, bestemd voor vernieuwende en grensverleggende onderzoekers. Met de premie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Hiermee is Vici niet alleen een impuls voor de onderzoekers die zelf een Vici krijgen, maar creëert NWO ook ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers.

Onderwerpen waarnaar de Vici-laureaten 2011 onderzoek gaan doen zijn onder andere de psychologische kant van succesvol afvallen, landbouwontwikkeling in Afrika, het in beeld brengen van kankeruitzaaiingen en het gebruik van minuscule plastic nanocapsules om in een cel processen te herstellen.

Hier vindt u een alfabetische lijst met alle gehonoreerden en een korte beschrijving van hun onderzoeksproject.

Dit jaar schreven 215 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. 103 onderzoekers werden uitgenodigd om hun voorstel verder uit te werken. In totaal ontvangen nu 32 wetenschappers een Vici. 15 procent van de aanvragers krijgt dus een Vici toegekend. Het percentage goede voorstellen is echter veel hoger. Dat betekent dat NWO door beperkte middelen helaas opnieuw hele goede onderzoekers af moet wijzen.

De Vernieuwingsimpuls
De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs).

De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.